Dvesta godina od rođenja francuskog i svetskog pesnika Šarla Bodlera navršava se 9. aprila. Povodom velikog jubileja, nedavno je objavljen prevod Bodlerove pesničke knjige „Cveće zla" koji je uradio Leon Kojen. To je samo povod da sa našim današnjim gostom razgovaramo o piscima i knjigama koje su obeležile njegov život i rad.

Leon Kojen diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu 1970. Osam godina kasnije doktorirao je na Univerzitetu u Oksfordu. Predavao je više godina estetiku i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jedno vreme bio je gostujući profesor filozofije na Vilijams koledžu u SAD. Objavio je više knjiga i radova iz oblasti filozofije i teorije književnosti.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Kovačević.
Izvor: Radio Beograd 2