Biblioteka Ortograf


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Sveti Petar Atonski u vizantijskoj i južnoslovenskoj tradiciji

Autor: Zorica Vitić

Pred piscima koji pokušavaju da objave „ono što je čovek dužan radi ljubavi Božje činiti nasamo” (Sveti Onufrije) nalaze se nekolika rešenja. U kratkom Žitiju Pavla Tivejskog Sveti Jeronim svoju nameru eksplicitno ograničava na to da ispriča početak i kraj Pavlovog života, jer o njegovoj „srednjoj dobi niko od ljudi ne može znati ništa”...

1.320 RSD  1.056 RSD

Katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira

Autor: A. A. Turilov

Prvo izdanje kataloga „Slovenski rukopisi svetogorskih manastira“ pojavilo se pre sedamnaest godina, u proleće 1999, i prilično brzo je našlo odjek u nizu prikaza i beležaka...

4.950 RSD  3.960 RSD

Žitije svetog Antonija Velikog

Autor: Zorica Vitić

Žitije sv. Antonija Velikog (VA), delo sv. Atanasija Aleksandrijskog, pripada samim počecima hrišćanske žitijne literature monaško-asketskog tipa.

1.320 RSD  1.056 RSD

Studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka / Issledovanija po slavjanskomu i serbskomu srednevekovʹju

Autor: A. A. Turilov

U knjizi koja se predlaže pažnji čitalaca objedinjeni su autorovi radovi iz slavistike i srbistike napisani i objavljeni tokom trideset godina, od kraja sedamdesetih prošlog do početka druge decenije ovog veka...

4.950 RSD  3.960 RSD

Najstariji srpski ćirilski natpisi XI - XV vek

Autor: Brankica Čigoja

U monografiji Najstariji srpski ćirilski natpisi XI–XV vek (Grafija, ortografija i jezik) filološki se analiziraju natpisi na kamenu iz perioda XI–XV v. sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore...

1.760 RSD  1.408 RSD

Studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka / Issledovanija po slavjanskomu i serbskomu srednevekovʹju

Autor: A. A. Turilov

U knjizi koja se predlaže pažnji čitalaca objedinjeni su autorovi radovi iz slavistike i srbistike napisani i objavljeni tokom trideset godina, od kraja sedamdesetih prošlog do početka druge decenije ovog veka....

4.950 RSD  3.960 RSD

Svetogorska baština

Autor: Irena Špadijer

„Svetogorska baština“ je jedinstvena naučna studija o kulturnom pisanom nasleđu Svete Gore. Irena Špadijer je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i decenijama se bavi proučavanjem pisanog nasleđa Svete Gore....

1.100 RSD  880 RSD

Svetogorska baština

Autor: Irena Špadijer

„Svetogorska baština“ je jedinstvena naučna studija o kulturnom pisanom nasleđu Svete Gore. Irena Špadijer je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i decenijama se bavi proučavanjem pisanog nasleđa Svete Gore....

1.540 RSD  1.232 RSD

Sveti Petar Koriški u staroj srpskoj književnosti

Autor: Irena Špadijer

Ova studija se bavi ličnošću Svetog Petra u staroj srpskoj književnosti u žitijama, i u poeziji.Knjiga je plod višegodišnjeg truda i ljubavi prema staroj srpskoj literaturi....

1.980 RSD  1.584 RSD