Zvuci nostalgije : istorija starogradske muzike u Srbiji

Kategorija: Etnologija
ISBN: 978-86-531-0502-0

Cena: 1.210 RSD  968 RSD

- +

Knjiga Zvuci nostalgije: istorija starogradske muzike u Srbiji jeste prva etnomuzikološka monografija posvećena nastajanju i postojanju starogradske muzike u Srbiji. Čitajući starogradsku muziku kao nostalgičnu muzičku praksu zasnovanu na nasleđu gradske narodne muzike pre Drugog svetskog rata, Marija Dumnić Vilotijević je razmotrila brojne arhivske, terenske, bibliografske i diskografske nalaze, koji ovaj žanr profilišu kao poseban oblik popularne narodne muzike. Predstavljen je istorijski kontekst starogradske muzike – njen odnos s globalnom ranom popularnom muzikom, kao i odlike gradske narodne muzike na području Balkana i Centralne Evrope, posebno u zemljama nekadašnje Jugoslavije. Naročito su sistematizovana proučavanja koja su vršena na teritoriji Srbije, a za primere su uzete izvođačke prakse iz Beograda. Detaljno je objašnjena gradska narodna muzika s početka XX veka, najpre kroz rekonstrukciju izvođačkih konteksta – kafanskog i radijskog, a potom i kroz predstavljanje repertoara. Starogradska muzika u užem smislu je viđena najpre kao proizvod jugoslovenske i srpske muzičke industrije poslednjih decenija XX veka, nakon čega su izloženi konteksti u okviru kojih ona danas postoji u izvođačkoj praksi (kafana i koncert). Konačno, opisane su strukturalne muzičke karakteristike starogradske muzike. Opremljeno ilustracijama, rezimeom na engleskom jeziku, registrom imena, spiskom literature, ali i pregledom odabranih diskografskih izdanja, ovo pristupačno uobličeno naučno istraživanje predstavlja moderno čitanje tradicionalnog muzičkog nasleđa gradova. ____________________________________________________________________ The book Sounds of Nostalgia: The History of Old Urban Music in Serbia is the first ethnomusicological monograph dedicated to the emergence and existence of old urban music (starogradska muzika) in Serbia. Interpreting old urban music as a nostalgic music practice based on the heritage of urban folk music before World War II, Marija Dumnić Vilotijević considered numerous archival, fieldwork, bibliographic and discographic findings that profile this genre as special form of popular folk music. The historical context of old urban music is presented, including its relation with global early popular music, as well as characteristics of urban folk music in the Balkans and Central Europe, especially in former Yugoslav countries. Researches conducted on the territory of Serbia are systematized with special attention, and performance practices from Belgrade are taken as examples. Urban folk music from the beginning of the twentieth century is explained in details, starting from the reconstruction of performance contexts of tavern and radio, and followed by the presentation of repertoire. Old urban music in the narrow sense is primarily seen as a product of the Yugoslav and Serbian music industries in the last decades of the twentieth century, and its present-day performance contexts (tavern and concert) are explained. Finally, the structural music characteristics of old urban music are described. Equipped with illustrations, a summary in English, an index of names, as well as an extensive bibliography and an overview of selected discography, this accessible scientific research is a contemporary reading of the traditional music heritage of cities.

Specifikacija
Broj strana 391
Format 24 cm
Godina 2019
Pismo Ćirilica
Povez Broš