Četiri putovanja Kristifora Kolumba : Testament

Prevod: Branislav Đorđević
Kategorija: Istorija
Edicija: Biblioteka Hispanica
ISBN: 978-86-531-0372-9

Cena: 880 RSD  704 RSD

- +

U ovoj knjizi sakupljeni su izveštaji sa četiri plovidbe u Novi svet koje je preduzeo Kristifor Kolumbo, kao i njegov testament. Nijedan od ovih dokumenata nije sačuvan u svom originalu, mada zbog toga, bez sumnje, nisu izgubili ništa od svoje nesumnjive istorijske, pa čak i književne vrednosti. Izveštaji sa prve i treće plovidbe do nas su stigli kao kopije koje je, prema Admiralovom originalu, napravio dominikanac fra Bartolome de las Kasas, u jedinom rukopisu koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Madridu. Ne znamo za izveštaj sa druge plovidbe, mada imamo obimne istovremene izveštaje koje su napisali Kolumbovi saputnici, što se ne sreće u tolikom obimu prilikom drugih plovidbi. Kao zamenu za taj izgubljeni Dnevnik ovde smo prepisali Izveštaj koji je Kolumbo poslao Kraljevima, pet meseci nakon početka puta, obaveštavajući ih o svom poduhvatu i problemima, koji, iako ne može da bude kompletan (osim prvog, to nije nijedan drugi izveštaj), služi kao orijentacija. Original koji je potpisao Admiral čuva se u arhivu vojvotkinje od Albe, u palati Liria u Madridu. Izveštaj sa četvrtog puta nalazi se u rukopisu, danas vlasništvo Univerzitetske biblioteke u Salamanki, u kome je nepoznati prepisivač preneo pismo koje je, sa datumom od 7. jula 1503, Kristifor Kolumbo pisao Kraljevima opisujući im svoju poslednju plovidbu u Novi svet. Na kraju, Testament Admirala, napisan u Valjadolidu dan pre njegove smrti, čuva se kao notarska kopija u Generalnom arhivu Indija u Sevilji, i čini deo bloka koji je iz porodične arhive vojvoda od Veragve (direktni potomci Kolumba) početkom ovog veka prenet u arhiv u Sevilji. Kako namera ove knjige nije da napravi iscrpnu studiju lika Kristifora Kolumba, niti zemalja koje je otkrio, ni mnogobrojnih problema koji su se javili pre, u toku i posle Otkrića, već jednostavno da predstavi tekstove koji opisuju njegova putovanja, činilo mi se mnogo korisnijim i praktičnijim da napravim široke šeme svakog od putovanja, nego da ponavljam poznate fraze ili da napravim beskorisne pohvale njegove erudicije, što svaki čitalac može da pronađe u brojnim knjigama o velikom moreplovcu. Mislim da se na taj način lako može pronaći ličnost (ako je imala bilo kakvu relativno značajnu ulogu u posadi), neki brod i čak i mesto prolaza ako se pregleda hronološka sinteza. Iako ukratko, ukazati na ciljeve i rezultate svakog od putovanja bilo je evidentno, bolje će se razumeti svaki poznati tekst ako se unapred zna šta je bila namera i koliko se u tome uspelo. Deo pod naslovom Izvori takođe je obavezan, i mislim da je od velike koristi znatiželjnom čitaocu, jer, iščitavajući, lako dolazi u poziciju da sazna, gde može da pronađe ne samo dokumente koje je napisao Kolumbo u svakom trenutku, već takođe i one koji su njemu bili upućeni u to vreme, i izveštaje o samom istorijskom činu koje su preneli savremeni hroničari. Naposletku, radi se o tome da se napravi jedan vodič kroz ovu materiju, što ne donosi nijedna druga knjiga.

Specifikacija
Broj strana 256
Format A5
Godina 2018
Pismo Latinica
Povez Broš