Istorija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Milion : opis sveta

Autor: Marko Polo
Prevod: Mirka Zogović, Snežana Milinković

Milion, jedno od najpopularnijih dela italijanskog srednjeg veka, toliko traženo da je lancima bilo vezano za stub na mostu Rijalto u Veneciji kako bi svi mogli da ga čitaju, nastalo je 1298. godine.

935 RSD  748 RSD

Titova obećana zemlja Jugoslavija

Autor: Aleks Dragnić

Ovo je knjigа o komunizmu u Jugoslаviji. To je studijа kojа se bаvi dolаskom komunistа nа vlаst, nаčinom nа koji vode zemlju i posledicаmа po jugoslovenski nаrod...

648 RSD  518 RSD

Karlos III i Španija u vreme prosvećenosti

Autor: Antonio Domingez Ortez
Prevod: Branislav Đorđević

Ova knjiga, Karlos III i Španija u vreme Prosvećenosti, obrađuje različite aspekte Španije u to vreme (ne zaboravljajući i njene teritorije u Južnoj Americi),...

756 RSD  605 RSD

Misterija Tito : moskovske godine

Autor: Nikita Viktorovič Bondarev
Prevod: Mirjana Petrović-Filipović

Nema sumnje da je Josip Broz Tito bio jedan od onih ljudi koji su određivali tok istorije u XX veku, pa i danas Titovo nasleđe utiče na sudbine ljudi,...

880 RSD  704 RSD

Tito, Mihailović i saveznici 1941 -1945

Autor: Valter Roberts
Prevod: Nenad Perišić

Ova knjiga, objavljena 1973. godine u SAD, istovremeno uz opšte odobravanje u zapadnoj štampi, prvobitno je bila negativno primljena u zvaničnim ...

1.100 RSD  880 RSD

Turska osmatračnica

Autor: Milan Ristović

Studija o jugoslovensko-turskim odnosima izložena na stranicama ove knjige pokušaj je dopune, sa nekoliko segmenata, složene istorije Balkana tokom Drugog svetskog rata...

935 RSD  748 RSD

Zaboravljena istorija Srba

Autor: Ivan Miladinović

Knjigа Ivаnа Milаdinovićа je vаnredno zаnimljiv mozаik sli­kа iz istorije Srbije, objаvljenih u dnevnom listu Politikа i svojevrstаn je memento svimа onimа koji Srbiju vole i žele joj do­bro....

770 RSD  616 RSD

Jezuitski red : organizacija i rad

Autor: Dragi Maliković

U savremenom naučnom svetu sve se veća pažnja, očigledno, poklanja temama i problemima koji su opšteg karaktera. Takva istraživanja najčešće ciljaju neke konkretne istraživačke probleme ili pitanja...

605 RSD  484 RSD

Serbian´s Kosovo Drama, historical perspective

Autor: Dušan T. Bataković

The thousand-year long history of Serbia’s troublesome province of Kosovo (Kosovo and Metohija) is a case study of conflicting narratives and opposing versions of history. ...

1.100 RSD  880 RSD

Stevan Filipović : Istina o istorijskoj fotografiji

Autor: Mirjana Belić-Koročkin-Davidović, Radivoje Davidović

Stevan Filipović živeo je kratko samo 26 godina ali njegovo ime ostaće trajno zapisano u istoriji kao simbol pobune protiv osvajača i borbe za slobodu. ...

764 RSD  611 RSD

Ptica u suncu - Osnovi kineske civilizacije

Autor: Radosav Pušić

Knjiga Ptica u Suncu: osnovi kineske civilizacije, na poseban način uvodi čitaoce u temelje kineske civilizacijske matrice. ...

825 RSD  660 RSD

Isabela

Autor: Luis Suares Fernandes

Obimna dokumentacija, kojom danas raspolažu istoričari, kako objavljena tako i nepoznata javnost, omogućava pregled vladavine Isabele, i rasvetljava nove činjenice

1.100 RSD  880 RSD

VANE IVANOVIĆ IZMEĐU TITA I DRAŽE

Autor: Luka Mičeta
Prevod: Nikola Đorđević

Vane Ivanović je bio diplomac Kembridža, trkač na Olimpijskim igrama, podvodni ribolovac, oficir, brodovlasnik, filantrop, diplomata. Uz to i svetski putnik i član elitnih engleskih klubova....

1.320 RSD  1.056 RSD

Maršal Žukov Moj otac

Autor: Marija Georgijevna Žukova
Prevod: Predrag Piper i Aleksandar Mladenović

Knjiga koja je sa blagoslovom Najsvetijeg Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Aleksija izvorno objavljena 2005. godine u Moskvi, u izdanju Sretenskog manastira...

550 RSD  440 RSD

Kristifor Kolumbo

Autor: Luis Arans Markes

Postoje ličnosti koje izazivaju polemiku sve dok im se ime pamti.Primer Kristifora Kolumba, pronalazača Novog sveta, Admirala Indije, i inače kontradiktornog čoveka, jedan je od takvih primera u kome kontroverza postaje prirodna još od početka, i ide sjedinjena sa ličnošću gotovo kao nokat i meso

0 RSD

Da se ne zaboravi

Autor: Ženi Lebl

Ideja o objavljivanju ove knjige potekla je od mene. Na nju sam došao stalno tražeći razne podatke koje je moja sestra Ženi pronašla i objavila ne samo u svojih, ako se ne varam, 20 knjiga...

0 RSD

Srbija u ratu 1914

Autor: Mitar Đurišić

Priliku za rat Centralnim silama povod je dao Sarajevski atentat. Međutim, austrijska vojska je na prvom ratnom koraku doživela slom u Srbiji, u bici na Ceru. U želji da tu situaciju popravi, Austro-Ugarska je krenula jačim silama u novu ofanzivu...

0 RSD

Pad Kristofora Kolumba

Autor: Konsuelo Varela
Prevod: Dalibor Soldatić i Jasmina Nikolić

O Kristiforu Kolumbu znaju se mnogi dokumenti, svi oni povoljni za njegovu ličnost i delo, jer ih je napisao sam on ili njegovi prijatelji i podređeni. Sada, po prvi put, čuje se različit glas...

550 RSD  440 RSD

Kosovo i Metohija - istorija i ideologija

Autor: Dušan T. Bataković

Smisao studija i članaka sabranih u ovoj knjizi nije u nameri, koja je, nažalost, rasprostranjena praksa u balkanskim istoriografijama – da se, istorijskom argumentacijom, legitimizuje određeno nacionalno stanovište ili potkrepe teritorijalne ili državne pretenzije...

1.320 RSD  1.056 RSD

Dečansko pitanje

Autor: Dušan T. Bataković

Dečansko pitanje je temeljna istorijska knjiga, pisana koliko činjenicama toliko i dušom, koliko istoričarski razložna toliko i autorski strasna...

1.320 RSD  1.056 RSD

Tragom srpskog vožda

Autor: Mališa Stanojević

Knjiga je posvećena životu, postavljena nasuprot tragičnoj smrti velikog Vožda. Svojom koncepcijom čini ciklično kretanje kroz vreme i prostore, upućuje na početak stvaranja...

494 RSD  369 RSD

Južni Sloveni pod vizantijskom vlašću 600–1025

Autor: Tibor Živković

"Delo dr Tibora Živkovića predstavlja prvo do sada celovito istraživanje doseljavanja Slovena na širokom prostoru Balkana... Njegovo delo ulazi u našu i svetsku istoriografiju"...

0 RSD

Ruska emigracija na Balkanu 1920–1940

Autor: Miroslav Jovanović

Knjiga „Ruska emigracija na Balkanu 1920-1940“ je istovremeno objavljena i u Moskvi, a ruski izdavač je izdavačka kuća „Ruskiй putь“ (Ruski put), čiji je osnivač Aleksandar Isajevič Solženjicin...

0 RSD

Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima

Autor: Dušan T. Bataković

Prošlost Kosova i Metohije obeležena je krupnim istorijskim događajima, značajnim duhovnim i kulturnim sadržajima, velikim nacionalnim, religioznim i ideološkim previranjima...

1.100 RSD  880 RSD

Istina o Račku

Autor: Ilija Simić

Za sve istoričare koji budu pisali istoriju Nato agresije na SR Jugoslaviju ovo će biti nezaobilazna knjiga dokumenata, ali i knjiga istine za sve koji budu tragali za stvarnom istinom o tim događajima.

1.320 RSD  1.056 RSD

Portret narodnoga kralja

Autor: Mališa Stanojević

Autor u uvodnom delu razmatra sva pitanja vezana za dinastiju Karađorđevića. Potom se bavi celokupnim Petrovim životom počev od Školovanja pa do smrti...

0 RSD

Evropske godine kneza Miloša

Autor: Milovan Vitezović

Premalo je pažnje posvećeno evropskim godinama kneza Miloša (1839–1858) i kneza Mihaila (1842–1860), koje su oni proveli u internaciji u evropskim metropolama (najviše u Beču)...

440 RSD  352 RSD

Španija u XX veku

Autor: Hose Luis Garsia Delgado, Huan Karlos Himenes, Huan Pablo Fusi, Hulia Santos

„Tri osnovne teze prolaze kroz ovu studiju: prva, da se španska kultura u XX veku, uzeta u celini (zajednička, kao i regionalne i partikularne kulture) javlja kao diskretna verzija evropske kulture iz tog veka

0 RSD

Čitanka prvog srpskog ustanka

Autor: Miodrag Maticki

Povodom dvestote godišnjice Prvog srpskog ustanka, „ČIGOJA ŠTAMPA” je objavila knjigu „ČITANKA PRVOG SRPSKOG USTANKA”, koju je priredio naš veliki poznavalac iz ove oblasti, naučni savetnik dr Miodrag Maticki...

990 RSD  732 RSD

Španija : tri milenijuma istorije

Autor: Antonio Domingez Ortez

Španija, zemlja izuzetne istorije. Ortiz je jedan od najboljih znalaca izuzetnih događaja iz istorije španije. Preplitanja naroda Iberije–Iberijac, Katalonaca, Kelta su obrađena temeljno

0 RSD