Roman


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Bekstvo od biografije

Autor: vladislav Bajac

Novi roman Vladislava Bajca Bekstvo od biografije je u stvari romansirana biografija Đorđa Šagića, Srbina sa početka XIX veka koji je neposredno posle sloma Karađorđevog ustanka preko Ugarske i Nemačke došao do Amerike.

660 RSD  528 RSD

Povratak na izvor

Autor: Simo Potkonjak

Potkonjak se u ovom romanu bavi temama svog zavičaja. Lika i Kordun su izvor njegove inspiracije. Jezik ovog romana je jezik naroda tog kraja. ...

550 RSD  440 RSD

Knjiga o bambusu

Autor: Vladislav Bajac

Originalna forma (beletristika, esej, naučna aparatura), egzotična scenografija i ubedljivo vođena radnja otkrivaju dileme junaka svojstvene svim vremenima i prostorima, pa i ovom našem današnjem.

0 RSD

Druid iz Sindiduna

Autor: Vladislav Bajac

Romani poput Druida iz Sindinuna retki su i spadaju u onu kategoriju značajnih dela koja, težeći ka sveobuhvatnošću, čitaocu otkrivaju onoliko koliko ume da vidi i oseti, skrivajući od njega značenja na koja je nespreman i neosetljiv. Vladislav Bajac upisao se svojim najnovijim delom, duboko sam uverena, u sam vrh naših najznačajnijih savremenih romansijera

0 RSD

Evropa na leđima bika

Autor: Vladislav Bajac

Iščitavanje proze Vladislava Bajca je istovremeno i lako, zahvaljujući pre svega stilu pisanja, i naporno, jer zahteva obaveštenost o istoriji civilizacija, magiji, mitologiji, prožimanju kultura, a nadasve zahteva smisao za uočavanje fantastike koja se rađa iz pomerenog ugla posmatranja stvarnosti.

495 RSD  396 RSD

Crna kutija : utopija o naknadnoj stvarnosti

Autor: Vladislav Bajac

Svesno i samodisciplinova, suvo i zastrašujuće napisana knjiga u kojoj realnost sustiže fikciju i obrnuto

0 RSD

Putovanje u Wiesbaden

Autor: Biljana Willimon

Kroz formu pisaca dva koautora knjige Biljana Wilimon i Biljana Laketić ispredaju priču o Beogradu kroz imaginarno putovanju u Wisbaden...

0 RSD

Golf

Autor: Rade Kuzmanović

Treći roman ovog autora. Moderna proza pisana sjajnim jezikom, britkom i oštrom rečenicom. ...

330 RSD  264 RSD