Verodostojnost medija dometi medijske tranzicije

Kategorija: Novinarstvo
ISBN: 978-86-7558-869-6

Cena: 0 RSD

- +

Ovaj zbornik rezultat je međunarodnog naučnog skupa Verodostojnost medija – dometi medijske tranzicije, koji je na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta, održan u drugoj polovini juna 2011. godine. U raspravi su učestvovala trideset dva naučna radnika sa univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Teorijski radovi proizilaze iz tematskog okvira naučnog skupa, u najširem smislu tretirajući problematiku medija u periodu tranzicije i uveliko nastupajućeg novog tehnološkog doba. Region nekadašnje zajedničke države u mnogo čemu jeste područje sličnih, ali i specifičnih problema, kako u ukupnom društveno-političkom i ekonomskom razvoju, tako i u sferi medija. Zakonodavna inicijativa uz pokušaje harmonizacije sa evropskim regulatornim okvirom, nedovoljno poštovanje usvojenih propisa, kontinuitet uticaja na medije iz krugova politike i biznisa, slaba materijalna baza i nerazvijeno medijsko tržište, skromni rezultati u primeni novih tehnologija, neka su od zajedničkih obeležja medijskih sistema država regiona. Radovi su razvrstani po približnom tematskom dijapazonu u četiri dela: Država i mediji, Mediji u novom tehnološkom dobu, Promene u medijima i Obrazovanje novinara i obrazovanje za medije. Autori su analitički obradili slojevitu medijsku sadašnjost u svojim državama od kontroverzi u zakonskoj regulativi i često nekonsekventnog ponašanja političkih aktera prema medijima, do promena unutar medija prouzrokovanih zahtevima vremena i novih tehnologija do imperativa edukacije, kako novinara tako i konzumenata medijskih proizvoda. U ovakvim zbornicima nužno dolazi do pojave izvesne metodološke neujednačenosti, što ne umanjuje značaj rezultata obavljenih istraživanja i analiza, pa time ni značaj knjige. Priređivači zbornika smatraju da nije nužno da svi tekstovi budu objavljeni u verziji samo jednog jezika pa su oni štampani uz uvažavanje jezičkih razlika u pojedinim državama. Svi radovi imaju adekvatne recenzije. Rade Veljanovski

Specifikacija
Broj strana 354
Format 24 cm
Godina 2011
Pismo Latinica
Povez Broš