Evropska unija : cilj u kosovskom lavirintu

Kategorija: Politika
ISBN: 978-86-531-0561-7

Cena: 990 RSD  792 RSD

- +

Ova knjiga ima za predmet autorove analize i komentare međunarodnih odnosa preko njegovih nepo­srednih i javnih obraćanja, a u sklopu njiho­vog praćenja i mogućih predviđanja budućih do­ga­đa­­nja na međunarodnoj sceni. Tematski je pre­va­sho­dno vezano za postavljanje i ponašanje naše ze­­mlje i relevantnog stranog faktora u tekućem pro­­­­cesu tranzicija i posebno evrointegraci­ja, kao poli­tički proklamovanog strateškog opre­de­­ljenja vla­­­dajućih elita Srbije, a u kontekstu uslo­va, po­sebno rešavanja pitanja KiM, od kojih to opredeljenje neposredno zavisi. Dominiraju pitanja koja se tiču međunarodnih događanja, okol­nosti i relevantnih ponašanja i delovanja različitih faktora koji su od uticaja neposre­dno i posredno za ostvarivanje navedenog proklamovanog strateškog cilja u periodu 2018–2020. godine.

Specifikacija
Broj strana 311
Format A5
Godina 2020
Pismo Ćirilica
Povez Broš