Rasprava o političkoj korupciji

Kategorija: Politika
ISBN: 978-86-531-0701-7

Cena: 990 RSD  792 RSD

- +

Fenomen korupcije u ovoj knjizi obrađen je iz: politikološkog, sociološkog i pravnog ugla. Autorka je pokazala umešnost da gotovo neosetno prelazi iz jedne u drugu naučnu oblast, čime je pružila značajan doprinos sintetičkom razmatranju predmetne pojave. Posebno važan naučni doprinos ostvaren je na planu razmatranja koruptivnog delovanja u sferi javnog i političkog, gde loš odabir pravno-proceduralnih i procesnih rešenja može da nanese veću štetu nego na stotine individualno-koruptivnih delovanja donosilaca odluka. Stoga je autorka, kao politikolog, pravnik i sociolog, najveći naučni doprinos ostvarila upravo nudeći institucionalna rešenja koja icpravljaju patološko stanje društvene anomije.

Vladan Stanković

Tijana Perić Diligenski je po godinama mlada autorka, no istovremeno i autorka i istraživačica prisutna bar deceniju na našoj akademskoj i javnoj sceni, sa već formiranim prepoznatljivim, naučno utemeljenim iskazom koji je istovremeno i stilski rafiniran i čitljiv publici koja dolazi i izvan akademske javnosti. I kada se radi o istraživačima fenomena bliskih interesu političke javnosti, poput političke korupcije i odgovornosti, radi se o izuzetno retkom daru, uz paralelni razvijeni potencijal sinteze različitih pristupa. Svojevremeno sam autorkine „rane radove” okarakterisao kao dokaz njenog ulaska na velika vrata akademske pozornice. Danas mogu reći da je ona u pročelju scene.

Zoran Stojiljković

Studija Tijane Perić Diligenski je nesporno vredan naučni doprinos koji zaslužuje najvišu ocenu i pohvalu. Knjiga je od velike koristi i za teorijske uvide kada je u pitanju politička korupcija i za traganje za boljim normativno--praktičnim načinima i merama u borbi protiv ove opake i zle pojave po svako društvo.

Čedomir Čupić

Postavljajući pred sebe kao cilj da objasni uzročne korelate između pojave političke korupcije i institucionalnih aranžmana na primeru republika nastalih na području nekadašnje Jugoslavije, monografija Rasprava o političkoj korupciji već predstavlja hvale vredan istraživački pokušaj, budući da takvih komparativnih studija do sada nije bilo u politikološkim disciplinama na prostoru bivše Jugoslavije.

Miodrag Jovanović

 

Specifikacija
Broj strana 184
Format B5
Godina 2021.
Pismo ćirilica
Povez broš