Psihologija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Anatomija ljubavi : prirodna istorija parenja, braka i zašto lutamo

Autor: Helen Fišer

Ovo je najsavremenije putovanje sile koje prati porodični život čoveka od svog porekla u Africi pre više od dvadeset miliona godina do internet stranica za sastanke i današnjih spavaćih soba...

1.650 RSD  1.320 RSD

Zašto volimo? : priroda i hemija romantične ljubavi

 Autor: Helen Fišer

U knjizi Zašto volimo poznata antropološkinja Helen Fišer nudi novu mapu fenomena ljubavi od njenog na­stanka u mozgu do uzbudljivog pustošenja koje stva­ra u našim telima i ponašanju. Radeći sa timom naučnika na skeniranju mozga ljudi koji su se upravo ludo zaljubili, Fišer je dokazala ono što su psiholozi do­nedavno samo sumnjali: Kada se zaljubite, određena područja mozga zasvetle pojačanim protokom krvi...

1.100 RSD  880 RSD

Stres, 3. izdanje

Autor: Dušan Kosović

„Ako želite da saznate kako da živite i da se borite sa stresom ovo je prava knjiga za vas.”...

1.100 RSD  880 RSD

Duša misli u slikama : integrativna art psihoterapija

Autor: Snežana Milenković

Prof. dr Snežana Milenković je psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Predaje Psihoterapiju i Psihologiju umetnosti na Odseku za psihologiju i Psihologiju stvaralaštva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. 

1.200 RSD  960 RSD

Planeta laži

Autor: Jovica Stojanović

Knjiga antropologa Jovice Stojanovića Planeta laži prvi je spis domaćeg autora o ovoj zanimljivoj temi. O lažima i umeću laganja, kao i istoriji laganja, Stojanović govori argumentovano, bez dlake na jeziku, provokativno i intrigantno.

1.210 RSD  968 RSD

Čudesno u nama : od bajke do psihoterapije

Autor: Sanja Dimoski

U psihoterapiji je reč o dvoje ljudi koji zajednički rešavaju psihološke zadatke klijenta koji su analogni zadacima koje mora da reši junak bajke. Ako omiljene bajke nema ili nema nikakvih sećanja na detinjstvo, terapija treba da popuni te praznine, a prisustvo terapeuta u terapiji omogući razvoj....

660 RSD  528 RSD

Psihoanaliza Karen Hornaj

Autor: Dušan Kosović

„Psihoanaliza Karen Hornaj“ je spis u kome je autor protumačio temelje psihoanalitičke teorije od Sigmunda Frojda do Karen Hornaj...

935 RSD  748 RSD

O životu posle smrti

Autor: Elizabet Kjubler Ros
Prevod: Nađa Novaković

Ova knjiga ob­ja­šnja­va šta mo­že­mo oče­ki­va­ti u smr­ti jer je „umi­ra­nje sko­ro iden­tič­no is­ku­stvu ro­đe­nja. To i je­ste ro­đe­nje u dru­go po­sto­ja­nje.” ...

440 RSD  352 RSD

Zapisi

Autor: Dušan Kosović

„Zapisi“ su verovatno najintrigantnije i najprovokativnije delo akademika dr Dušana Kosovića. ispisivao ga je godinama, a dovršio ga je letos....

935 RSD  748 RSD

Stres

Autor: Dušan Kosović

„Stres“ je kompleksno delo u kome se pokazuje kakostresna situacija postaje svakodnevna čovekova pratilja i egzistencijalna zamka...

935 RSD  748 RSD

Neuroza i razvoj ličnosti

Autor: Karen Hornaj

Ovo je najznačajnije delo Karen Hornaj, psihoanalitičara svetskog glasa, osnivača, predavača i dekana američkog Instituta za psihoanalizu. O njenom delu akademik Dušan Kosović piše između ostalog: „Kad bi se i prihvatilo mišljenje da je Karen Hornaj zaslužna za uspostavljanje feminizma kao društvenog pokreta teško bi je bilo smestiti u bilo koji od nekoliko bitno različitih njegovih realizacija, ali je sigurno da njeno proučavanje psihologije žene i njenih egzistencijalnih i polnih specifičnosti značajno doprinosi produbljivanju teorije roda i njenim životnim implikacijama

1.210 RSD  968 RSD

Naši unutrašnji konflikti

Autor: Karen Hornaj

O ovom delu Karen Hornaj akademik Dušan Kosović piše: „Knjiga Naši unutrašnji konflikti, sa podnaslovom Konstruktivna teorija neuroze, jedno je od dva ključna dela koja karakterišu zrelu fazu njenog stvaralaštva.

770 RSD  616 RSD

Novi putevi psihoanalize

Autor: Karen Hornaj

Kćerka norveškog pomorskog kapetana i majke nemice, Karen Hornaj je rođena 1885. u Hamburgu. Studije medicine završila je 1913. u Berlinu. Od 1914. do 1918. specijalizirala je neuropsihijatriju. Od 1918. do 1932. predavala je na psihoanalitičkom institutu u Berlinu.

990 RSD  792 RSD

Neurotična ličnost našeg doba

Autor: Karen Hornaj

Delo Neurotična ličnost našeg doba može i danas da posluži kao bazični priručnik koji bi bio dostupan najširem krugu ljudi, svima, koji bi tako mogli lakše da shvate šta im se događa i kako sami sebi da pomognu pre nego što bude kasno.

825 RSD  660 RSD

Studije o histeriji

Autor: Sigmund Frojd
Prevod: Stevan Jovanović

Zajednička Frojdova i Brojerova studija o histeriji je prvi korak u izučavanju ovog fenomena u psihijatriji. Oba autora, u skladu sa svojim naučnim principima i potencijalom pristupaju njegovom istraživanju...

935 RSD  748 RSD

Dora

Autor: Sigmund Frojd
Prevod: Stevan Jovanović

Frojd je za života objavio pet dužih istorija bolesti - Doru, Malog Hansa, Čoveka Pacova, slučaj Šreber i Čoveka Vuka - i svaka od njih predstavlja dragoceni materijal ...

605 RSD  484 RSD

Čovek vuk

Autor: Sigmund Frojd
Prevod: Stevan Jovanović

Još jedan od Frojdovih čuvenih slučajeva iz istorije bolesti jedne infantilne neuroze. Prikaz ovog slučaja je najiscrpniji i najznačajniji od svih istorija bolesti koje je Frojd objavio...

605 RSD  484 RSD

Mali Hans

Autor: Sigmund Frojd
Prevod: Stevan Jovanović

Druga po redosledu istorija bolesti koju je Frojd napisao bavi se fobijom jednog petogodišnjeg dečaka kome otac, sledeći Frojdova uputstva, pomaže da savlada svoje tegobe...

605 RSD  484 RSD

Čovek pacov

Autor: Sigmund Frojd
Prevod: Stevan Jovanović

U istoriji bolesti poznatijoj pod imenom Čovek pacov, Frojd govori o jednom mladom advokatu, čije su se prisilne misli odnosile na pacove, mučenje i kažnjavanje....

440 RSD  352 RSD