Rezultati pretrage

Broj proizvoda:
Sortiraj:
Konkordance u nastavi stranih jezika: ka konačnom horizontu korpusne metodike

Autor: Zoran Ristović

„Metodički repertoar eksploatacije višejezičnog korpusa u nastavi stranih jezika, koji je uspostavio dr Zoran Ristović, od višestrukog je značaja, jer pruža empirijsku osnovu za uspostavljanje inovativnog nastavnog modela, te osvetljava nove mogućnosti korišćenja paralelizovanih korpusa za učenje i usvajanje stranog jezika.“

 

1.200 RSD  960 RSD

Korpusna metodika nastave stranih jezika : konačni model

Autor: Zoran Ristović

„… treća knjiga Zorana Ristovića, autora koji je svojim prethodnim delima stekao značajan ugled u naučnoj i akademskoj zajednici.

770 RSD  616 RSD

Primena višejezičkih elektronskih korpusa u nastavi stranih jezika : ka zlatnom dobu digitalnog obrazovanja

Autor: Zoran Ristović

„Ristović je vrhunski obavio svoj naučnoistraživački i pedagoški zadatak, a njegova misija se i dalje nastavlja, a tiče se davanja budućih smernica za uključivanje višejezičnih korpusa u nastavni procesi dalje inoviranje nastave stranih jezika i obrazovnog procesa.” iz recenzije prof. dr Radmile Bodrič

1.100 RSD  880 RSD

Primena paralelizovanih tekstova u nastavi engleskog jezika : ulazak u eru digitalnog obrazovanja

Autor: Zoran Ristović

„... smeo i inovativan pristup, s jedne strane, upotrebi paralelizovanih tekstova, a s druge strane, nastavi stranih jezika.”...

770 RSD  616 RSD