Socijalna održivost grada : izazovi neoliberalne urbane politike

Kategorija: Sociologija
ISBN: 978-86-531-0364-4

Cena: 770 RSD  616 RSD

- +

Knjiga „Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike“ Anđelke Mirkov nudi naučno zasnovano čitanje fenomena socijalne održivosti grada na različitim nivoima: konceptualnom, metodološkom, empirijskom, strateškom. Objavljivanjem ove monografije dobijamo važno štivo koje predstavlja nezaobilaznu osnovu za dalja istraživanja socijalne održivosti gradova, kako u akademskom tako i u domenu praktične politike. Prof. dr Mina Petrović Valjanim teorijsko-metodološkim pristupom i ukupnim rezultatima svog veoma složenog istraživanja socijalne održivosti gradova i susedstava autorka je unapredila sociologiju grada u Srbiji i regionu. Treba reći da je ovu kompleksnu urbosociološku temu ona jedina u našoj sredini obradila celovito, sistematski i obimno. Prof. dr Sreten Vujović Zapažamo da je u kontekstu postojećih rasprava o održivom ra¬zvoju, koje se kreću u nedovoljno jasnim okvirima, posebno značajan i kritički sociološki pristup koji autorka neguje, a zahvaljujući kojem je moguće razotkriti i kritikovati ideološke naslage unutar ideja i praksi održivog razvoja. Doc. dr Ana Pajvančić-Cizelj Dr ANĐELKA MIRKOV je naučni saradnik Instituta za sociolo¬ška istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se temama iz oblasti sociologije grada i srodnih socioloških disciplina.

Specifikacija
Broj strana 218
Format 24 cm
Godina 2017
Pismo Ćirilica
Povez Broš