Sociologija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Društvena određenost ekonomskih pojava

Autor: Slobodan Cvejić

660 RSD  528 RSD

Porodica i delikvencija

Autor: Milana M. Ljubičić

Jedna od retkih domaćih studija koja se bavi istraživanjem odlika porodica maloletnih delinkvenata, čiju ulogu u formiranju neprilagođenog ponašanja članova sagledava ne jednolinearno, već u cirkularnom ključu. ...

880 RSD  704 RSD

Ram za sliku

Autor: Ratko Božović

Čitaoci su i u prilici da u ovoj verziji knjige pročita tekstove o kiču (Kič-manija), o slobodnom postojanju (Slobodno vreme), o moralu (Kriza čovječnosti), o religiji (Temelj nadahnuća), o muško-ženskim odnosima (Vječita tajna).

0 RSD

Sociologija generacije

Autor: Todor Kuljić

Autor poredi generacije iz raznih evropskih (Nemačka, Francuska, Srbija, Hrvatska) i vanevropskih (SAD i Kina) zemalja, kao i iz raznih istoriskih doba (između dva svetska rata, Hladnog rata...

770 RSD  616 RSD

Čovek i radna okolina

Autor: Milanko Čabarkapa

Psihofizički i ekološki aspekti rada...

1.100 RSD  880 RSD

Poenta

Autor: Ratko Božović

Nastojeći da umakne tradicionalnom tumačenju kulture, autor je desetine i desetine kulturoloških tema, u sažetoj formi, obradio i prevrednovao.

605 RSD  484 RSD

Dominacija i otpor

Autor: Ratko Božović

Knjiga kulturoloških ogleda o temama iz modernog života u kojima se uspostavlja do­mi­na­ci­ja i otpor. Dominacija i otpor se bavi prevladavanjem tehnologija i komunikacija nad čove­kom i njegovim slobodnim vremenom.

550 RSD  440 RSD

Ludosti uma

Autor: Ratko Božović

Knjiga »Ludosti uma« Ratka Božovića, satoji se od trideset sedam ogleda iz domena studija kulture. Bez obzira da li piše o civilizaciji otpada, kulturi siromaštva, posrnulom intelektualcu, sputanoj kreativnosti, autonomiji igre, pustolovinama hazarda, tiraniji dosade, plodovima dokolice, vizuelnom kodu, krhosti ukusa, tminama seksualnosti, erosu i pornografiji, Božović višeznačno prati procese promena u kulturi, prati prošlost i sadašnjost starih i novih formi.

0 RSD

Kultura sećanja

Autor: Todor Kuljić

Srećni ljudi imaju loše pamćenje i bogato sećanje, Drugim rečima, kritični su prema grupnim i ideološkim slikama prošlosti i kadri da izgrade samostalni odnos prema istoriji ...

1.100 RSD  880 RSD

Kič kao sudbina

Autor: Sreten Petrović

Obnovljeno izdanje jedne od prvih knjiga koje su se bavile kičom u kulturi. Teorijski snažan pristup autora utemeljen je na pažljivim analizama pojava i manifestacija kiča u našoj i svetskoj literaturi...

440 RSD  352 RSD

Sociologija kulture

Autor: Antonjina Kloskovska
Prevod: Svetlana Babić-Barańska

Sociologija kulture, u skladu sa stanovištem zauzetim u ovoj studiji, predstavlja jednu od oblasti koje su se

880 RSD  704 RSD

Sociologija

Autor: Čedomir Čupić

Neobičan udžbenik iz sociologije.Bavi se etikom i društvom, odnosom društva i religije, i stavom pojedinca - intelektualca prema društvu....

660 RSD  528 RSD

I desnom i levom

Autor: Buseina Šaaban
Prevod: Đurđica Vejnović

Životne ispovesti arapskih žena.

440 RSD  352 RSD

Dnevnik 2000.

Autor: Ratko Božović

Dnevnik 2000. je priča o dvehiljaditoj godini zaključno sa Petim oktobrom. Sociolog i kulturolog Božović u ovoj knjizi ispisuje dnevničkim putem sva značajna događanja u Srbiji.

0 RSD

Uzaludna knjiga

Autor: Ratko Božović

Sam naziv knjige govori o autorovom stavu. Za deset godina autor je uradio deset knjiga o političkim i društvenim zbivanjima u Srbiji. Na kraju je shvatio da je sve uzaludno i tako je nastala i knjiga sa ovim nazivom

0 RSD

Putovanje u noć

Autor: Ratko Božović

Ratko Božović je odgovorno pristupio našoj paklenoj svakodnevici. To je odgovor kritičkog i humanističkog duha na izazove i aktivnosti sila destrukcije koje su nas u proteklih nekoliko godina gurnule u ambis loše i nesrećne prošlosti.

0 RSD

Nulta tačka

Autor: Ratko Božović

Ukazuje svojim sadržajem i značenjem upravo na "nultu tačku" našeg kulturnog i političkog života. Nadahnuti i nadasve minuciozni posmatrač svega što se dešava oko nas je u nizu tekstova u ovoj knjizi otvorio brojna pitanja, ali dao i odgovore na njih.

0 RSD

Iskušenja slobodnog vremena

Autor: Ratko Božović

Ova knjiga je jedna od najpoznatijih knjiga Ratka Božovića. Dokolica ili slobodno vreme su predmet ove knjige. Ponašanja čoveka u slobodnom vremenu određuje njegovu bit i njegov položaj u društvu. Božović iznosi i saznanja svetskih teoretičara ove teme.

0 RSD