Politika, država i moć

Kategorija: Udžbenici
ISBN: 978-86-7558-749-1
Izdanje: 2. dopunjeno izdanje

Cena: 0 RSD

- +

„Autor istražuje i kritički analizira dve strane političkog – teorijske koncepije i politički život. Učenjima niza teoretičara pristupa bez predubeđenja, ali sa primetnom dozom metodološke skepse i kritičkim ocenama sadržina, naročito u svetlu kasnijih posledica tih učenja i njihovih imanentnih slabosti. Pored kompetentne obrade teorijskih koncepcija, on sa kritičnošću koja je utemeljena i na političkom iskustvu i pomnoj analizi događaja prati i političku praksu i nastajanje političkih problema. Njegov stil karakteriše sintetsko sažimanje i koncizno izražavanje kada se radi o opisima i ocenama sadržine tema koje se obrađuju, kao i ukazivanje na njihovo značenje u širem teorijskom okviru, ali i na značaj u oblastima političke teorije i političke prakse.“ Prof. dr Vojislav Stanovčić, dopisni član SANU

Specifikacija
Broj strana 263
Format A5
Godina 2010
Pismo Latinica
Povez Broš