Uvod u psihologiju

Kategorija: Udžbenici
ISBN: 978-86-531-0269-2
Izdanje: 4. dopunjeno izdanje

Cena: 990 RSD  792 RSD

- +

Predmet i obuhvat psihologije: Predmet savremene psihologije. Teorijske i primenjene psihološke discipline. Naučna i svakodnevna/laička objašnjenja. Psihološki sistemi i orijentacije u 20. veku. Metode istraživanja u psihologiji. Etički aspekti psiholoških istraživanja i prakse. Saznajni procesi: Opažanje. Pamćenje – sistemi pamćenja (senzorna, kratkoročna i dugoročna memorija). Rekonstruktivna priroda pamćenja. Teorije zaboravljanja. Učenje. Mišljenje, rešavanje problema i artificijelna inteligencija. Emocije i motivacija: Klasifikacija emocija. Emocionalna inteligencija. Motivi, frustracije motiva i konflikti. Individualne razlike: Inteligencija. Testovi inteligencije. Faktorsko-analitičke teorije inteligencije i savremene alternative. Ličnost – faktorsko analitičke teorije, humanističke i psihodinamske. Situacionizam i shvatanje o crtama. Stabilnost ličnosti. Socijalno ponašanje: Socijalizacija. Agensi socijalizacije. Prosocijalno i agresivno ponašanje. Socijalni stavovi. Grupe i grupni procesi. Psihopatologija: Pojam mentalnog poremećaja. Vrste mentalnih poremećaja. Terapija mentalnih poremećaja. Principi mentalne higijene. Knjiga se koristi za prijemni ispit za studijsku grupu Psihologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu - školaska godina 2017/18 .

Specifikacija
Broj strana 306
Format 24 cm
Godina 2016
Pismo Ćirilica
Povez Broš