Kategorija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Prva knjiga Ezrina i druga

Prevod: Novica Petrović

Obe knjige objavljene su okviru Biblioteke Hermetica. Radi se o starozavetnim rukopisima koji nisu uvršteni u Stari zavet. Knjige je preveo Dušan Đorđević Mileusnić.

220 RSD  176 RSD

Jezik u kontekstu

Autor: Ranko Bugarski

Ispitivanje jezičkih pojava u sociološkom, psihološkom i kulturnom kontekstu. Posebno se razmatraju jezička situacija i jezička politika u Jugoslaviji, višejezičnost i jezički kontakti, jezička standardizacija, te aktuelni sociolingvisticki procesi u našem jeziku.

0 RSD

Jezik u društvenoj krizi

Autor: Ranko Bugarski

Jednim delom nastavak prethodne knjige, ova zbirka referata, predavanja, ogleda i intervjua iz poslednjih nekoliko godina najpre tematizuje aktuelni status srpskohrvatskog jezika, odnosno idioma na koje je on administrativno rastočen.

0 RSD

Putovanje u noć

Autor: Ratko Božović

Ratko Božović je odgovorno pristupio našoj paklenoj svakodnevici. To je odgovor kritičkog i humanističkog duha na izazove i aktivnosti sila destrukcije koje su nas u proteklih nekoliko godina gurnule u ambis loše i nesrećne prošlosti.

0 RSD

Nulta tačka

Autor: Ratko Božović

Ukazuje svojim sadržajem i značenjem upravo na "nultu tačku" našeg kulturnog i političkog života. Nadahnuti i nadasve minuciozni posmatrač svega što se dešava oko nas je u nizu tekstova u ovoj knjizi otvorio brojna pitanja, ali dao i odgovore na njih.

0 RSD

Iskušenja slobodnog vremena

Autor: Ratko Božović

Ova knjiga je jedna od najpoznatijih knjiga Ratka Božovića. Dokolica ili slobodno vreme su predmet ove knjige. Ponašanja čoveka u slobodnom vremenu određuje njegovu bit i njegov položaj u društvu. Božović iznosi i saznanja svetskih teoretičara ove teme.

0 RSD

Almanah Vinaver

Autor: urednik Gojko Tešić

Almanah Vinaver kao specijalno izdanje uredio je Gojko Tešić. Almanah je posvećen Stanislavu Vinaveru. Prikupljena je ogromna građa o njemu i prezentirana u Almanahu. ...

0 RSD

Rani hrišćanski mitovi

Autor: Milan Vukomanović

Za sada jedina studija kod nas koja se bavi ranim hrišćanskim mitovima. Autor razmatra predhrišćanski period, vreme nastanka i sadržaje humranskih rukopisa...

550 RSD  440 RSD

Španija moje mladosti

Autor: Lazar Udovički

Španski borac Lazar Udovički je pred smrt završio ovo memoarsko delo. Kroz pisma svojoj deci opisao je svoj odlazak u Španiju...

0 RSD

Lingvistika o čoveku

Autor: Ranko Bugarski

Knjiga u kojoj se, na danas ponovo aktuelan način, lingvistika predstavlja u antopološkom osvetljenju, kao jedna od nauka o čoveku.

0 RSD

Cvetovi i tla

Autor: Đuro Šušnjić

Duhovni čovek vidi svet drukčije od ostalog sveta: mnogi gledaju, samo on vidi! Oni gledaju pojave, on sagledava suštinu.

0 RSD

Znati i verovati

Autor: Đuro Šušnjić

Ima pitanja na koja se ne mogu naći odgovori u okvirima sistema znanja, već samo u okvirima sistema verovanja.Zbog toga se i oni koji čine razum jednog društva okreću veri kad se uvere da je razum ograničen: vera govori o onome o čemu razum ne može da govori!

0 RSD

Otpori kritičkom mišljenju

Autor: Đuro Šušnjić

Nastali su kroz stalan razgovor sa drukčijim vrednostima i teorijskim stanovištima. Moj duh je bio i ostao otvoren za nova i drukčija iskustva, teorije i metode, u jedno vreme kad se drugo i drukčije smatralo greškom i grehom.

0 RSD