Sabrana dela Ranka Bugarskog


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Jezici

Autor: Ranko Bugarski

Sintetički prikaz jezika sveta, koji obuhvata mogućnosti njihovog prebrojavanja i klasifikovanja, njihovo oblikovanje u vremenu i raspored u prostoru, te funkcije koje obavljaju u društvenim zajednicama i u životu pojedinaca.

440 RSD  352 RSD

Pismo

Autor: Ranko Bugarski

Sintetički pregled pisane realizacije jezika, kroz razmatranje definicije i funkcija pisma, odnosa govora i pisma, porekla i evolucije pisma, tipologije pisama i prikaz najvažnijih starih i novijih pisama, uz veći broj funkcionalnih ilustracija.

550 RSD  440 RSD

Uvod u opstu lingvistiku

Autor: Ranko Bugarski

770 RSD  616 RSD

Lingvistika u primeni

Autor: Ranko Bugarski

Sveobuhvatan pogled na lingvistiku sa stanovišta njenih mogućih primena u rešavanju društvenih problema u vezi s jezičkom komunikacijom.

605 RSD  484 RSD

Jezik u kontekstu

Autor: Ranko Bugarski

Ispitivanje jezičkih pojava u sociološkom, psihološkom i kulturnom kontekstu. Posebno se razmatraju jezička situacija i jezička politika u Jugoslaviji, višejezičnost i jezički kontakti, jezička standardizacija, te aktuelni sociolingvisticki procesi u našem jeziku.

0 RSD

Jezik u društvenoj krizi

Autor: Ranko Bugarski

Jednim delom nastavak prethodne knjige, ova zbirka referata, predavanja, ogleda i intervjua iz poslednjih nekoliko godina najpre tematizuje aktuelni status srpskohrvatskog jezika, odnosno idioma na koje je on administrativno rastočen.

0 RSD

Lingvistika o čoveku

Autor: Ranko Bugarski

Knjiga u kojoj se, na danas ponovo aktuelan način, lingvistika predstavlja u antopološkom osvetljenju, kao jedna od nauka o čoveku.

0 RSD